ซองอั่งเปา ซองแดง ซองแต่งงาน

       ซองจั้มโบ้                         ซองใหญ่                            ซองเล็ก

ซองจิ๋ว

 

ซองอั่งเปา  

   เรียกอีกอย่างว่าซองสีแดง ซึ่งสีแดงถือเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นมงคล

และความโชคดีของชาวจีนอยู่แล้ว  ชาวจีนมักจะใส่เงินในซองแดงให้ญาติพี่น้อง คนรู้สนิก ลูกน้อง

ดังนั้นชาวจีนจะนิยมมอบ ซองอั่งเปาให้ในวันตรุษจีน วันแต่งงาน  หรือในโอกาศเปิดกิจการใหม่ เพื่อความเป็นมงคล

 

ซองอั่งเปา มี  3 ขนาด

อั่งเปา ซองเล็ก      ความกว้าง 8 ซม. x ความยาว 11.5 ซม.

อั่งเปา ซองใหญ่     ความกว้าง 9 ซม. x ความยาว 16.5 - 17 ซม.

อั่งเปา ซองจัมโบ้    ความกว้าง  ซม. x ความยาว  ซม.

 

รายละเอียด    :  จำนวนต่อห่อ

1 ห่อ          มี 6 ซอง   ( คละลาย หรือ ลายเดียว แล้วแต่แบบ ) 

                                              ซองสีแดง ซองใส่การ์ดสีแดง  ซองแดง
                                           ซองอั่งเปา  ซองใส่เงินแต๊ะเอีย  ซองตรุษจีน  
                                           ซองใส่เงิน  ซองการ์ดแต่งงาน  ซองแต่งงาน
Visitors: 73,537