จำหน่าย
 ขายปลีก – ขายส่ง  ( ราคาต่อคู่ )  
ขนาด 
(เส้นผ่านศูนย์กลาง)

 8 นิ้ว / 10 นิ้ว / 12 นิ้ว / 14 นิ้ว / 16 นิ้ว
 18 นิ้ว / 20 นิ้ว / 22 นิ้ว / 24 นิ้ว
รายละเอียด
ทำจาก ตัวโคมเป็นผ้า  โครงโหล็ก 
พู่ห้อย  พับเก็บง่ายไม่กินพื้นที่
ลาย   
ไฉ่ซิงเอี๊ย คือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ให้คุณทางด้านเงินทองและโชคลาภ  
กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
มีความมั่งคั่งร่ำรวย

รายละเอียด
ทำจาก ตัวโคมเป็นผ้า  โครงโหล็ก 
พู่ห้อย  พับเก็บง่ายไม่กินพื้นที่
ลาย   
เด็กจีน

 

รายละเอียด
ทำจาก ตัวโคมเป็นผ้า โครงโหล็ก 
พู่ห้อย  พับเก็บง่ายไม่กินพื้นที่
ลาย   
( 福) ฮก หรือ ฝู ความหมาย 
ความสุข ความสมปรารถนาในโชคลาภ
บุญวาสนา อำนาจ เกียรติยศ

รายละเอียด
ทำจาก ตัวโคมเป็นผ้า โครงโหล็ก 
พู่ห้อย  พับเก็บง่ายไม่กินพื้นที่
ลาย   
โคมผ้าสีแดงเรียบคลาสิต
Visitors: 84,188