เต็งลั้ง โคมพลาสติกหนา

กรุณากรอกข้อความ...

รายละเอียด
ทำจากพลาสติก มีพู่ห้อย  
พับเก็บง่ายไม่กินพื้นที่
ขนาด 
(เส้นผ่านศูนย์กลาง)
6 นิ้ว / 8 นิ้ว / 10 นิ้ว / 
12 นิ้ว / 14 นิ้ว

Visitors: 85,342