โมบาย​ โคมหกเหลี่ยม​

โมบาย​ โคมหกเหลี่ยม​
โคมวังหลวง” คือโคมหกเหลี่ยม หรือแปดเหลี่ยม
ทุกด้านผ้าที่่มีลวดลายสวยงามแพร หรือกระจกวาดภาพสี
ด้านล่างมีพู่ห้อย
เดิมทีใช้ในวังหลวง จึงเป็นที่มาของชื่อ “โคมวังหลวง”

           

Visitors: 85,340