อั่งเปา

ส่งต่อความรู้สึกดีๆ ด้วยการให ้ " อั่งเปา "

    อั่งเปา เป็นของขวัญในทุกเทศกาล ทุกโอกาส ทุกสถานการณ์ ในงานมงคลแสดงความยินดี และแม้แต่ช่วงชีวิตประสบกับโชค
ไม่ดี การให้อั่งเปายังถือเป็นเคล็ดที่ให้เพื่อเป็นเครื่องแสดงว่า “ ชีวิตแต่นี้ไปจะได้พ้นจากความทุกข์และพบกับเรื่องอันเป็นมงคล ”
อีกทั้งยังใช้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง, การให้กำลังใจ, การแสดงความขอบคุณ, การชดเชย, การให้รางวัลและการช่วยให้พ้นจาก
เคราะห์กรรมด้วยเป็นการแสดงน้ำใจที่ชัดเจนของผู้ให้ที่มีต่อผู้รับความหมายและความสำคัญของการให้อั่งเปาในโอกาสต่างๆ

1. วันตรุษจีน : ผู้ใหญ่ให้ อั่งเปา เด็กๆ เป็นการอวยพรให้เด็กๆ มีโชคลาภ เจริญเติบโตแข็งแรง หรือหากผู้ใหญ่มอบอั่งเปาให้
ลูกหลานที่ทำงานแล้ว ก็เป็นการอวยพรให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ามีสุขภาพแข็งแรงและหากลูกๆที่ทำงานหรือแต่งงานไปแล้ว
มอบอั่งเปาให้พ่อแม่ก็เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที อวยพรให้พ่อแม่มีอายุยืนยาว นอกจากนั้นแล้วไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่หรือ
เจ้านายที่จะให้ อั่งเปากับเด็กๆหรือลูกน้องได้เท่านั้น แต่ผู้น้อยก็ยังสามารถมอบอั่งเปาให้ผู้อาวุโสกว่าได้เช่นกัน โดยการมอบอั่งเปา
ให้ผู้อาวุโสกว่า หมายถึง การอวยพรให้ผู้ใหญ่มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนยาว

2. งานแต่งงาน : เป็นของขวัญในแทบจะทุกขั้นตอน เช่น การที่ฝ่ายเจ้าบ่าวต้องเตรียมซองไว้ให้กับฝ่ายเจ้าสาวที่มากั้นประตูเงิน
ประตูทองหรืออย่างตอนไหว้ญาติผู้ใหญ่เจ้าบ่าวเจ้าสาวยกน้ำชาคารวะญาติผู้ใหญ่ก็จะให้ทองหรือ ซองอั่งเปา เป็นของขวัญในการเริ่มชีวิตคู่

3. การให้อั่งเปาเป็นสินน้ำใจ : ตามประเพณีจีนโบราณ ชาวจีนมักให้อั่งเปาเป็นของขวัญแก่คนรับใช้ที่ญาติมิตรให้นำของขวัญ
มามอบให้ เรียกว่า "ลี่" หรือ "จิ้งเส่อ" ซึ่งหมายถึง อาศัยแรงงาน หรือไหว้วานด้วยความนับถือ

4. ให้เป็นเงินโบนัสแก่ลูกน้อง : ที่เถ้าแก่หรือเจ้าของกิจการมอบให้พนักงานในช่วงเทศกาลตรุษจีน และที่พิเศษคือ ในวันเปิดงาน
วันแรกของปีหลังวันหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจีน พนักงานจะได้รับอั่งเปาเป็นขวัญ กำลังใจในการเริ่มต้นทำงานในขวบปีใหม่

5. วันคล้ายวันเกิด: บางครั้งมีการจัดงานคล้ายวันเกิดให้กับบุตรหลานของตน ฝ่ายญาติผู้ใหญ่ที่ไปในงานต่างแจกอั่งเปาให้เป็น
ของขวัญแก่เจ้าของงานคล้ายวันเกิด

6. ตามวันสำคัญต่างๆของญาติมิตร: เช่น วันขึ้นบ้านใหม่, วันแซยิด, วันเปิดกิจการหรือเปิดบริษัทใหม่ เป็นต้น หลักในการเอาเงิน
ใส่ซองอั่งเปาเพื่อความเป็นสิริมงคล
1. ไม่ควรเอาเหรียญใส่ไว้ในซอง เพราะจะทำให้เกิดน้ำหนักที่ผู้รับทายได้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่
2. จำนวนเงินที่ใส่ควรเป็นจำนวนตัวเลขที่เป็นมงคล เช่น เลข 2 ซึ่งหมายถึง การอยู่เป็นคู่ กลมเกลียวกัน, เลข 8 ซึ่งหมายถึง
ความร่ำรวย, เลข 10 ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น

Visitors: 84,186