โมบายจิ๋ว (แขวนต้นไม้)

                                              

โมบายโคมไฟแดงแขวนต้นไม้

ตัวโคมทำจากพลาสติกสีแดงใส พู่แดง โมบายโคมไฟแดง

เหมาะสำหรับแขวนกิ่งต้นไม้ ตกแต่งประดับสวยงาม

มี 3 ขนาด

1.โมบายโคมไฟแดง 1ลูก ขนาด : โคม 2cm. โมบาย : ความยาว 22cm. แพค : 12ชิ้น

2.โมบายโคมไฟแดง 3ลูก ขนาด : โคม 2cm. โมบาย : ความยาว 27cm. แพค : 10ชิ้น

3.โมบายโคมไฟแดง 6ลูก ขนาด : โคม 2cm. โมบาย : ความยาว 30cm. แพค : 6ชิ้น

Connection failed: Too many connections