โคมไฟจีน เต็งลั้ง

โคมแดงจีน เต็งลั้ง  จะมีอยู่หลากหลายแบบ

แบบที่ทางร้านนำเข้ามา  6 แบบ

 

Visitors: 85,340