หอยแครง สัตว์เศรษฐกิจ

โดย: เนย์มาร์ [IP: 85.132.252.xxx]
เมื่อ: 2023-08-31 15:48:36
เลี้ยงง่ายราคาดีกำไร 3 เท่า< 19 เมษายน 2560 1608 น. สยามรัฐออนไลน์ ภูมิภาค หอยแครง เป็นอาหารทะเลที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย สามารถประกอบอาหารได้หลายประเภท อีกทั้งเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ อาชีพ เลี้ยงหอยแครง เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงได้ดีไม่แพ้อาชีพอื่นๆ หอยแครง ราคาขายค่อนข้างดีสร้างมูลค่านับล้านบาทต่อปี การเลี้ยงหอยแครงเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องดูแลและให้อาหาร จึงสามารถทำกำไรได้หลายเท่าของเงินลงทุน ปัจจุบันพื้นที่การเลี้ยงหอยแครงใน จ.สตูล เข้าสู่การเลี้ยงระบบพัฒนา เป็นการเลี้ยงหอยแครงแบบธุรกิจ ในเนื้อที่ประมาณ 150-200 ไร่ต่อราย มีแนวกั้นแบ่งเขตของผู้ประกอบการแต่ละราย โดยจะใช้ไม้เสาปักเพื่อบ่งบอกอาณาเขตห่างกันประมาณ 2 เมตรต่อ1 ต้น เพื่อล้อมรอบแปลงหอยแครงซึ่งจะชอบอยู่ในบริเวณน้ำกร่อยตามชายทะเล มีดินโคลนที่ไม่เหลวมากในระดับความลึกประมาณ 3 เมตร นายรชต อังโชติพันธุ์ อายุ 37 ปี เจ้าของฟาร์มเลี้ยงหอยแครงใน จ.สตูล กล่าวว่า พื้นที่แถบนี้เป็นน้ำทะเลซึ่งอยู่ในคลองออกทะเลด้าน ต.มะลัง อ.เมืองสตูล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและมีอาชีพเลี้ยงหอยแครง สำหรับพื้นที่การเลี้ยงถูกกำหนดขอบเขตมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ โดยแบ่งเป็นล็อคๆ ด้วยการใช้ไม้เสาปักเพื่อสร้างการรับรู้ตั้งแต่ดั้งเดิมรัฐบาลได้กำหนดให้แบ่งเขตการเลี้ยงหอยแครง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 73,237