อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากไฟป่าต่อสภาพ

โดย: waa [IP: 172.83.40.xxx]
เมื่อ: 2023-09-14 05:48:05
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากไฟป่าต่อสภาพอากาศไม่ได้เกิดขึ้นยาวนานนัก และไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น ด้วยกา เสียงดัง รปิดกั้นแสงแดดและดึงดูด  หยดน้ำเพิ่มเติมที่ทำให้เมฆสว่างขึ้น ละอองค  วันสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์กลับเข้าสู่อวกาศ ซึ่งนำไปสู่การทำความเย็นเฉพาะจุดในชั้นบรรยากาศด้านล่าง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 73,237