นี่คือถ้ำของเรา ชายคนนั้นกล่าว เขาสูงมีผ

โดย: เพลง [IP: 188.241.177.xxx]
เมื่อ: 2023-09-15 06:12:43
นี่คือถ้ำของเรา ชายคนนั้นกล่าว เขาสูงมีผมหยิกยาวประบ่า และริมฝีปากล่างของเขามีสีแดงและมีถั่วที่เขาเคี้ยวอยู่ ผ้าโสร่งสีส้มผู บรรเทาอาการไอ กรอบเอวและมีขวานเล็กพาดไหล่ซ้าย เขาชี้ไปที่ที่พักพิงหินที่มีแสงสว่างสลัวและมีต้นไม้ที่ไหวเอนอยู่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 73,207