ความไม่แน่นอนที่ปรากฏนั้นน่ากลัว แต่

โดย: เพลง [IP: 87.249.133.xxx]
เมื่อ: 2023-09-15 23:59:25
ความไม่แน่นอนที่ปรากฏนั้นน่ากลัว แต่ขณะนี้ หลังจากเผชิญกับการปิดตัวและการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติหลายครั้งในช่วงไม่กี่ โรคลมบ้าหมู ปีที่ผ่านมา บริษัทและพนักงานส่วนใหญ่ก็มีพิมพ์เขียวในการทำงาน แม้ว่าคดีที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ผู้คนต้องอยู่บ้านหรือเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่น่าตกใจเหมือนในปี 2020

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 73,207