มีสัญญาณบ่งชี้ว่าฤดูใบไม้ร่วงนี้จะส่งผลให้มีพนัก

โดย: เพลง [IP: 156.146.55.xxx]
เมื่อ: 2023-09-16 00:12:48
มีสัญญาณบ่งชี้ว่าฤดูใบไม้ร่วงนี้จะส่งผลให้มีพนัก ยาแก้ไอ งานจำนวนมากที่มุ่งหน้ากลับไปที่สำนักงานเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่โควิด-19 ตามข้อมูลเดือนสิงหาคม 2023 จากบริษัทเทคโนโลยีในที่ทำงาน Eptura ซึ่งเห็นโดย BBC Worklife การจองโต๊ะในธุรกิจ 2,200 แห่งเติบโตขึ้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 84,186