โคมแดงจีน หรือ เต็งลั้ง

    ชาวจีนเชื่อว่าโคมจีนเป็นเครื่องชี้นำทางให้บ้าน มีความสุขความเจริญความร่ำรวย มีโชคลาภวาสนา ในช่วงตรุษจีนจะเปลี่ยนโคมคู่ใหม่ต้อนรับเทศกาลปีใหม่จีน

          โคมก้านร่ม                     โคมแบบพับ                         โคมรังผึ้ง

    โคมพลาสติก                      โคมไฟฟ้า            โคมเต็งลั้งสีเหลือง

Visitors: 84,190